2014-11-03 Dagsorden

Bestyrelsesmøde d. 11. november 2014

Sted: Besluttes senere.

Tid: Besluttes senere.

Dagsorden:

  1. Valg af referent
  2. Arbejdsdage
  3. Folder til interesserede nybyggere/beboere
  4. Fremtidig mødestruktur
  5. Ordensreglement
  6. Evt.
  7. Næste møde