2016-02-22 Referat

Referat                                                       Bestyrelsesmøde 6                                          d.22 Februar 2016

 

 

Sted: Utzons alle 64 hos Marco

Tilstede: Marco, Allan, Ulrich, Michael, Henrik

Afbud: Ingen

 

Referent: Marco

 

  1. valg bliver Marco

 

  1. godkendelse af referat af bestyrelse fra d. 6/10-2015

 

  1. Budget:

Budget godkendt, sagen med tidligere ejer af grund 56 som manglede betaling i grundejerforening er blevet annulleret da det blev for dyrt for grundejerforeningen da der skulle advokat på.

 

  1. Cykelsti:

Der er store sten på grund nr. 10, de bliver fjernet og kørt op til stien der går mod Åsum overfor grund nr. 37. Dette er Steen og Marco ansvarlig for.

                      

                        Dræn:

Der skal drænes ved nr. 14,16, De har været her for at dræne men dette var for vådt, så de kommer når jorden er klar.

 

Gadelamper: Marco og Henrik går rundt om 14 dage og skifter de pærer der skal skiftes, og der vil inden længe komme et eftersyn af alle lamper af et firma udefra.

Der er en del lamper der er blevet ødelagt, det besluttes at så længe der bliver bygget i det område hvor den ødelægte lampe er, bliver der ikke gjort noget ved lamperne, andet end glasset bliver taget af og det selvfølelig ikke er til farer for nogle.

Alt lys er tændt til og med marts og derefter bliver det hver anden.

 

 

 

 

 

 

Chikaner:

Der er en del ødelagte chikaner, vi laver en arb. dag den 9. april hvor vi vil fjerne de chikaner der står dumt, dvs. de chikaner der står ved siden af en lygtepæl hvor man har svært ved at komme forbi med lastbil, brusten som er rundt om chikanen lader vi blive.

Vi lejer en mini graver til at få skiftet nogle træer, og dermed bruger den til at slå stoplen løs.

De andre chikaner der ikke står i vejen bliver rep. med beton og sat fast igen

 

Døde træer:

Vi holder arb dag den 9.april hvor vi skifter de døde træer, Michael køber træer og sørger for mini graver.

 

Græsslåning.

Marco laver en plan for slåning inden vi går i gang med at slå,

Indtil videre slår.

Mark nr. 76

                        Ole nr. 40

                        Marco nr. 64

                        Allan nr. 82

                       Jes bo nr. 37

                       Anders nr. 8

                       Michael nr. 16

                       Henrik nr. 4

                       Tom nr. 23

                       Keld nr. 36

                       Mads nr. 7

                       Moustapha nr 14

 

                        Velkomstfolder:

Henrik og Marco har lavet en folder og fået den trykt, den bliver sendt ud til dem der har købt grund.

 

Nye skilte:

Allan er ved at indhente priser på nye hus nr. skilte som skal stå rundt  i området.

Stenn og wilhjem har lovet at betale de skilte, håber på at få den inden arb. dag.

 

Arbejdes Dag:

Arb dag bliver den 9. april og i høre nærmer på mail og Facebook

            

  1. Næste møde maj. 2016

 

 

Download (PDF, 438KB)