2016-06-27 Referat

Referat af Bestyrelsesmøde den 27. juni 2016.
1. Drøftelse af bestyrelsens fremtidige arbejdsstruktur.
2. Opsamling på igangværende sager.
3. Nye sager til behandling.
4. Næste møde.

Referat:
1. Drøftelse af bestyrelsens fremtidige arbejdsstruktur.
Der udarbejdes en standard for dagsorden, som sikre, at alle punkter bliver drøftet på bestyrelsesmøderne.
Dagsordnen skal blandt andet indeholde gennemgang af regnskab og budget samt opfølgning på igangværende og nye sager.
Regnskab og budget skal anvendes mere aktivt i forhold til prioritering af sager, samt forslag til kontigent.
Igangværende sager skal altid mindst have et medlem af bestyrelsen som ansvarlig.

2. Opfølgning på igangværende sager.

2.1. Vejchikaner.
Der er ca. 30 chikaner hvoraf nogle pt. er defekte.
Forskellige forslag blev drøftet, herunder bump af beton eller asfalt og fleksible standere som f.eks. Jislon City. Det er dog af stor betydning af den fremtidige løsning er vedligeholdelsesfri. Bestyrelsen går en runde og kigger på antal og placering, samt arbejder videre med mulige løsninger.

2.2. Ukrudtsbekæmpelse.
Tilbud på Spuma fra NCC langs kantsten og vejchikaner lyder på;
Tilbud A: 3.900,- + moms for stamvejen.
Tilbud B: 5.900,- + moms for stamvejen og vængerne.
Det blev besluttet at bestille Tilbud B.
Afhængig af effekten vil Spuma blive medtaget i budgettet for 2017.

2.3. Gadelamper.
Ole, nr. 40 har indhentet tilbud på lamper samt ombygning til LED via Caverion. Priserne ser interessante ud og der skal beregnes tilbagebetalingstid på ombygningen til LED.

2.4. Vejtræer.
15-18 træer er fjernet og skal erstattes af nye til efteråret. Der skal indhentes 2-3 sammenlignelige tilbud.

2.5. Hegn omkring vandhul.
Status undersøges inden næste møde.

2.6. Skilte med Nabohjælp og husnr.
Forskellige muligheder blev drøftet og skal undersøges nærmere inden næste møde.

2.7. Utzons Allé 15c.
Blev ikke behandlet på mødet.

2.8. Tilkøb af hjælp til fællesarealer.
Afventer oplæg fra Keld, nr. 36 og Lotte, nr. 37.

2.9. Benzinkort.
Status undersøges inden næste møde.

3. Nye sager til behandling.

3.1. Opdatering af div. på hjemmesiden.
Dennis, nr. 20 kontaktes vedrørende opdatering af div.

4. Næste møde.
Næste møde afholdes den 16.08.2016 kl. 19:00 i nr. 64.

 

Download (PDF, 114KB)