2016-08-24 Referat

Download (PDF, 803KB)

Dagsorden:

1. Nye sager til punkt 5 samt prioritering af punkter.
2. Nyt fra formanden.
3. Gennemgang af regnskab.
4. Opfølgning på igangværende sager.
4.1. Udarbejdelse af standard for dagsorden og referat.
4.2. Aktiv anvendelse af regnskab og budget.
4.3. Vejchikaner; antal, placering og type.
4.4. Ukrudtsbekæmpelse; bestilling af NCC’s Tilbud B.
4.5. Ukrudtsbekæmpelse; budget for 2017.
4.6. Gadelamper; tilbagebetalingstid på ombygningen til LED.
4.7. Vejtræer; indhentning af 2-3 tilbud.
4.8. Hegn omkring vandhul; status undersøges.
4.9. Skilte med Nabohjælp og husnr.; status undersøges.
4.10. Utzons Allé 15; afventer behandling.
4.11. Tilkøb af vedligeholdelses af fællesarealer; status undersøges.
4.12. Benzinkort; status undersøges.
4.13. Opdatering af hjemmesiden; div. ændringer.
5. Nye sager til behandling.
5.1. Afklaring af husnummerering 15, 17, 24 og 26.
5.2. Markering af at nr. 84 er til salg.
5.3. Boligsiden, Boliga og Nybolig har ”kun” 4 grunde til salg.
5.4. Mailadresse til fejlmelding af gadebelysning.
5.5. Drøftelse af div. udvalg.
5.6. Rettighed til domænet www.utzonsalle.dk.
5.7. Regnskab 2014 fremsendes til Dennis Thomsen.
5.8. Tilføjelse af Dennis Thomsen som adm. på FB.
5.9. Manglende betaling for el og vedligeholdelse fra Odense kommune.
5.10. Tilføjelseafnyematr.nr.tilvedtægterne.
5.11. Flytning af lygtepæle som er placeret uhensigtsmæssigt.
5.12. Problemer med ukrudt fra fælles arealer ud mod Aasum Bygade.
5.13. Hverhusejervedligeholderarealerudforegenmatrikel.
5.14 Oprettelses af fællesdrev for bestyrelsen på internettet.
6. Eventuelt.
7. Næste møde.

Referat:

1. Nye sager til punkt 5 samt prioritering af punkter.
Der er oprettet yderligere 6 nye punkter til dagsorden.

2. Nyt fra formanden.
Intet nyt.

3. Gennemgang af regnskab.
Grundet afbud fra MR blev regnskabet ikke gennemgået.
I tilfælde af fremtidige afbud fra MR, overdrages gennemgang af regnskabet til et af bestyrelsesmedlemmerne inden mødet.

4. Opfølgning på igangværende sager.

4.1. Udarbejdelse af standard for dagsorden og referat. Er gennemført.

4.2. Aktiv anvendelse af regnskab og budget. Afventer næste møde.

4.3. Vejchikaner; antal, placering og type.
Chikaner er/skal godkendes af kommunen og Politiet, derfor beholdes den nuværende løsning.
Der er 30 chikaner med hver 2 stolper, hvoraf ca. 20 er helt eller delvis ødelagte.
Det blev besluttet, at reparere de defekte stolper på en arbejdsdag i løbet af efteråret. Hvis det ikke er muligt at afholde en arbejdsdag, vil der blive indhentet tilbud fra eksterne.

4.4. Ukrudtsbekæmpelse; bestilling af NCC’s Tilbud B. Er gennemført.
Det er dog Bestyrelsens opfattelses, at effekten ikke har været tilstrækkelig i forhold til prisen.

4.5. Ukrudtsbekæmpelse; budget for 2017. EndeligbeslutningomSpumaafventerudarbejdelseafbudget2017 senere på året.

4.6. Gadelamper; tilbagebetalingstid på ombygningen til LED. Afventer næste møde.

4.7. Vejtræer; indhentning af 2-3 tilbud.
Der er indhentet 2 tilbud på udskiftning af 15 stk.;
– Have og Anlæg: 25.375,- kr.
– Green Team: 20.000,- kr.
Det blev besluttet at acceptere tilbuddet fra Green Team. Træerne vil blive plantet i løbet af efteråret.

4.8. Hegn omkring vandhul; status undersøges.
Vandhul ligger uden for grundejernes matrikel og derfor skal et eventuelt hegn afstemmes med Møllegård, som ejer området.

4.9. Skilte med Nabohjælp og husnr.; status undersøges. Afventer næste møde.

4.10. Utzons Allé15.
Grunden er sat til salg igennem Schelde & Partnere for 845.000 kr.

4.11. Tilkøb af vedligeholdelse af fællesarealer; status undersøges.
Keld nr. 36 har meddelt, at vores tidligere gartner ikke ønsker at afgive tilbud. Keld undersøger andre muligheder.

4.12. Benzinkort – status undersøges.
Afventer næste møde.

4.13. Opdatering af hjemmesiden
div.ændringer. Er gennemført.

5. Nye sager til behandling.

5.1. Afklaring af husnummerering 15, 17, 24 og 26.
Bliver først endeligt afklaret til nov./dec. af kommunen.

5.2. Markering af at nr. 84 er til salg.
Der undersøges om Wilhjelm vil markere den som til salg på hjemmesiden.

5.3. Boligsiden, Boliga og Nybolig har ”kun” 4 grunde til salg.
Udstykkerne opfordres til, at alle ledige grunde registreres.

5.4. Mailadresse til fejlmelding af gadebelysning.
Det er aftalt med Ole nr. 40, at han varetager opgaven.

5.5. Drøftelse af div. udvalg.
Det blev besluttet, at alle udvalg med undtagelse af Festudvalget nedlægges.
Festudvalget består af:
Rikke nr. 62, Nønne nr. 58, Anya nr. 20, Stine nr. 16, Chrestina nr. 7 og Maria nr. 44.

5.6. Rettighed til domænet www.utzonsalle.dk.
Udstykkerne ønsker ikke, at overdrage rettighederne til hjemmesiden før alle grunde er solgt.
DT udarbejder en kort forklaring på forskellen imellem rettigheder til domæne og hjemmeside, som MF kan drøfte med udstykkerne.

5.7. Regnskab 2014 fremsendes til Dennis Thomsen.
Regnskabet fremskaffes enten elektronisk eller på papir.

5.8. Tilføjelse af Dennis Thomsen som adm. på FB.
DT tager kontakt til Nønne nr. 58.

5.9. Manglende betaling for el og vedligeholdelse fra Odense kommune.
Sagen undersøges.

5.10. Tilføjelse af nye matr.nr. til vedtægterne.
MF tager kontakt til Focus Advokaterne og får tilpasset vedtægterne.

5.11. Flytning af lygtepæle som er placeret uhensigtsmæssigt.
Lygtepælenes placering er en del af det samlede udtryk for Utzons Allé og må derfor ikke flyttes eller nedlægges.
Placering af indkørsel kan og skal placeres derefter.

5.12. Problemer med ukrudt fra fælles arealer ud mod Aasum Bygade.
Fællesarealerne er i henhold til Lokalplanen, men det accepteres, at man selv slår arealerne oftere.

5.13. Hver husejer vedligeholder arealer ud for egen matrikel.
Regler på området undersøges og drøftes på næste møde.

5.14. Oprettelses af fælles drev for bestyrelsen på internettet.
Oprettes og rundsendes til bestyrelsen.

6. Eventuelt.

Der henstilles til at lokalplanen overholdes, speciel med henblik på opførelse af garager, carporte og udehuse.

Den nævnte arbejdsdag under punkt 4.3 vil blive afholdt den 1., 2., 8. eller 9. oktober.
Nærmere info kommer på Facebook.

7. Næste møde.
10.10.2016 kl. 19:00-22:00 hos MF i nr. 64. Dagsorden udsendes en uge før.