Dagsorden 2015

GENERALFORSAMLING

UTZONS ALLÈ

TIRSDAG, DEN 26. MAJ KL 19,00

Aktivitetshuset hollufpile, hjulets kvarter 119  5220 Odense sø

DAGSORDEN:

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning (Marco)

3.   Kassererens beretning (Michael)

3a  hjemme side           (Dennis)

4.   Indkomne forslag

5.   Fastlæggelse af kontingent

6.   Valg til bestyrelsen

Formand:             Marco    Nr. 64            (Modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem:  Allan     Nr. 82             (Modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem:  Henrik   Nr.  4              (ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem:  Ulrich    Nr. 58              (ikke på valg)

Kasserer:             Michael  Nr. 16              (ikke på valg)

Suppleant:            Dennis  Nr. 20              (Modtager genvalg)                

7.   Valg af revisor.

Revisor:              Keld Nr. 36                   (Modtager genvalg)

8.   Eventuelt

 

KANDIDATER TIL PLADSERNE, SOM ER PÅ VALG I BESTYRELSEN SAMT FORSLAG, DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST TIRSDAG, DEN 19 . MAJ

PÅ BESTYRELSENS VEGNE

FORMAND

MARCO FÜRSTENBERG

UTZONS ALLE 64

26711306 moc.liamgnull@ellasnoztu

 

Download (PDF, 67KB)