Dagsorden 2016

GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 25. MAJ KL 18,00

Petersmindevej 1F 5000 Odense C, Syddansk Erhvervsskole

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning (Marco)
  3. Kassererens beretning (Michael)

3a festudvalg

  1. Indkomne forslag
  2. Fastlæggelse af kontingent
  3. Valg til bestyrelsen

Formand: Marco Bestyrelsesmedlem: Allan Bestyrelsesmedlem: Henrik Nr. 4 Bestyrelsesmedlem: Ulrich Nr. 58

(ikke på valg) (ikke på valg)

(modtager ikke genvalg) (modtager ikke genvalg) (modtager genvalg)

(ikke på valg)

(Modtager genvalg)

Nr. 64 Nr. 82

KANDIDATER TIL PLADSERNE, SOM ER PÅ VALG I BESTYRELSEN SAMT FORSLAG, DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST ONSDAG DEN 18. MAJ

PÅ BESTYRELSENS VEGNE

FORMAND
MARCO FÜRSTENBERG UTZONS ALLE 64 26711306 moc.liamgnull@ellasnoztu

Download (PDF, 442KB)