Dagsorden 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Utzons Allé.

Onsdag d. 15. maj kl. 19.30

Dagsorden

 1. Indlæg fra Bo trygt konsulent omkring indbrud og nabohjælp (ca. 45 minutter)
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
  1. Præsentation af arbejdet omkring fællesområder (nr. 44 og flere)
  2. Vand bag grunde (nr. 10)
  3. Plantning af træer (nr. 40)
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Evt.

Deltagelse i generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.

Mødested: Kulturmaskinen. Farvergården 7. 5000 Odense C.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Utzons Allé


TILMELDING

Frist for tilmelding og fremsendelse af indkomne forslag er overskredet.