Dagsorden 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Utzons Allé.

Tirsdag d. 19. maj 2020, kl. 19.00. 

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Vedligeholdelse af Svendsagerrenden – Fra Jess/Marika, nr. 26 – Forslag 1 (pdf)
  2. Legeplads – Fra Nønne, nr. 58 – Forslag 2 (pdf)
  3. Slåning af eng-arealer – Fra Chrestina, nr. 7 – Forslag 3 (pdf)
  4. Fest/social-udvalget – Fra Chrestina, nr. 7 – Forslag 4 (pdf)
  5. Støjgener – Fra Janus, nr. 31 – Forslag 5 – del 1 (pdf)Forslag 5 – del 2 (pdf)
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Deltagelse i generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.

Mødested: Online grundet Covid19.
Link og detaljer fremsendes et par dage før mødet

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Utzons Allé


TILMELDING

Dit navn:

Din e-mail:

Dit telefonnummer:

Dit husnummer:

Antal personer: